Avtomatlaşdırma layihələri

Perspektivli avtomatlaşdırma layihələri və həll yolları ən son texnologiya, aparat-proqram vasitələri ilə həyata keçirilir.

Nəzarət & Avtomatlaşdırma Sistemləri.

Layihələndirilməsi, Konstruksiya Edilməsi, Quraşdırılması və İstifadəyə Verilməsi.

PLC ( Proqramlaşdırılabilən Məntiqi Kontroller), (Proqramlaşdırılabilən Kontroller) – sistemləri, HMI (İnsan-Maşın İnterfeysi) və İdarəetmə pultları.

Distansiyadan Nəzarət və İdarəetmə Vasitələri.

Prosesin Müasirləşdirilməsinin Layihələndirilməsi.

Avtomatlaşdırma sistemi mühəndis-texniki layihələndirməni tədqiq edir.