İstəyə görə hazırlanmış ehtiyat güc qurğusu və nominal yükə malik enerji blokları

Uzunillik təcrübəyə malik “Northern Automation” şirkəti ehtiyat güc qurğusu və nominal yükə malik enerji bloklarını təchiz edir və layihələndirir. Təkmilləşdirilmiş iş metodlarımız mükəmməl, qüsursuz və eləcə də mənfəətli tətbiqlərin təmin edilməsinə imkan verir. Bizim məhsulumuz hər zaman mükəmməldir!

Paylayıcı və idarəetmə şitləri Mikkelidə istehsal edilir.

Mühərrik və generatorlarımız Böyük Britaniya və Avropadan idxal edilir və İSO 9001 standartlarına müvafiq olaraq istehsal edilir. Hazır məhsullar CE işarəsi ilə markalanır. Bu məhsullar eyni zamanda Rusiyanın keyfiyyət standartlarına da cavab verir.

Yük bloklarından istifadə edilərək funksional sınaqlar aparılır.

Soyutma sisteminin quraşdırılması

Quraşdırma işləri yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir.

Xarici birləşmələr sifarişçinin istəklərinə uyğunlaşdırılır.

Əlavə şəkillər

“Northern Automation” şirkətinin təşkilati strukturu