Layihənin icra planlar

Perspektivli layihə və həll yolları ən son texnologiya və aparat-proqram vasitələri ilə həyata keçirilir.

Rentabelliyin təhlili və texniki-iqtisadi əsaslandırma, sifarişçi tərəfindən təmin edilən material və layihənin icra olunduğu ərazinin tədqiqinə əsaslanaraq.

Layihənin icrasının birinci mərhələsi: Layihə üzrə satınalma, quraşdırılma və istifadəyə verilmə əməliyyatlarının özləri tərəfindən icra edilməsini istəyən sifarişçilər üçün layihələndirmə paketi.

Layihənin icrasının ikinci mərhələsi: Layihə üzrə satınalma daxil olmaqla layihələndirmə paketi.

Layihənin icrasının üçüncü mərhələsi: ( Ən müfəssəl): bura quraşdırma və yerləşdirmə daxil olmaqla müfəssəl şəkildə hazırlanmış paket daxildir.