Ölçmə, Nasazlıqları Aşkarnlanması və Aradan Qaldırılması, Təhlil Etmə və Əlavə Xidmətlər

Əlavə xidmətlərə sadə ölçmə işlərindən tutmuş mürəkkəb sistemin tədqiq və təhlili daxildir.

Elektrik Şəbəkəsi, Elektroenergetika Sistemi və Enerji Təchizatı Sisteminin Təhlili

Qurğu və Elektrik Stansiyanın Yoxlanılması.

Kalibrləmə və Ölçmə Xidmətləri

Nasazlıqların aşkarlanması və aradan qaldırılması

Maneə & Müdaxilələrin müəyyən edilməsi; Tədqiqlər, araşdırmalar, təhlillər və hesabatlar.

Elektrik enerjisinin keyfiyyətinin ölçülməsi və təhlili

Reaktiv Gücün Kompensasiyasını Optimallaşdırma.

Harmonikanın Filtrasiyası & İdarəedilməsi.

Elektrik Təchizatı Şəbəkəsiniı, Rele-Mühafizə Koordinasiyası.

Paylayıcı sistem və komponentlərin layihələndirilməsi, konstruksiyalaşdırılması və ölçülərinin müəyyən edilməsi.

Qurğunun texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi, istismar şəraiti və istismar göstəricilərinin tədqiqi.

Elektrik stansiyasının təkmilləşdirilməsi (texniki),istismar göstricilərinin və əlverişliliyinin artırılması.

Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması; avadanlıq və/yaxud onun istismar xüsusiyyətlərində dəyişikliklərin edilməsi.