Kannattavuus- ja toteutettavuusselvitykset

Kannattavuus- ja toteutettavuusselvitys on kustannustehokkain ja sopivin ratkaisu ja välttää tarpeettomat investoinnit ja toteutukset. Selvitys on erinomainen tapa määrittää suunnitteluasteella oleva hankkeen elinkelpoisuus.

Hankkeen kannattavuus- ja toteutettavuusselvitys on kattava raportti, jossa tarkastellaan yksityiskohtaisesti tietyn hankkeen analyysikehyksiä. Siinä otetaan huomioon hankkeen suunnitelmat, prosessit, resurssit oikeudelliset näkökulmat, viranomaismääräykset sekä  mahdolliset riskit ja haavoittuvaisuudet sekä rajoitukset (aikataulutus, kustannukset ja laatustandardit). Tavoitteena on selvittää, voiko hanke edetä, pitääkö se suunnitella uudelleen vai hylätä kokonaan.