Sähköistysprojektit

Sähköistysprojektit kattavat sekä teollisuuden että yksityisen sektorin projektointipalvelut mukaanlukien suunnittelun- ja kehitystyöt, hankinnat, valmistuksen, toteutuksen sekä käyttöönoton ja koestukset.

Sähköjärjestelmät ja -kohteet (jakelu, suojaukset, ohjaukset, jne.)

Varavoimajärjestelmien kattava suunnittelu ja toteutus.

UPS- järjestelmien suunnittelu ja toteutus.

Muuntoasemien sekä kytkentäkentien/kytkentäasemien projekit.

Taajuuden/jännitteen säätöjärjestelmien muutokset.

Vanhojen ja uusien asennusten yhteensovitukset.

Sähköenergian siirtoratkaisut.

Sähköistämisprojektit.

Sähköverkko ja kunnallistekniikan tarkkailu ja valvonta (kauko- ja/tai paikallisohjauksella.)

Kytkentä ja -muutostilanteiden ohjaus ja hallinta.

Peruskuorma-, saareke- ja huipuntasausjärjestelmäsasennukset.

Sähkövoimajärjestelmien analyysit.