Voimalaitosprojektointi ja Teollisuuden projektit

Toimintatapamme on aina kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteutus – näin pystymme pitämään toteutukset hyvin hallinnassa ja varmistamme saumattoman, virheettömän, laadukkaan ja nopean sekä tuloksellisen toiminnan ja toimituksen. Suunnittelumme on aina tinkimätöntä, myös osatoimituksissa (järjestelmätutkimukset jne).

Erilaiset voimantuotanto- ja varavoimaratkaisut arvioidaan perusteellisesti ja suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Niitä varten kerätään riittävästi tietoa, jotta suunnitelmasta saadaan kannattava, toteuttamiskelpoinen ja parhaiten kyseessä olevaan sovellukseen sopiva (etenkin uudelleensijoitus- kunnostamis- sekä laitteistoiden/järjestelmien päivitysprojekteissa).

Kannattavuuslaskelmat, budjetoinnit, arvioinnit ja asennusauditoinnit voidaan ja pitäisi laatia ja esittää jo alkuvaiheessa sovelluksen mahdollisimman tarkan tilan selvittämiseksi. Nykyään kaikissa laitoksissa, toiminnoissa ja asennuksissa on yhä kasvavassa määrin huomioitava myös ympäristönäkökohtien ja -vaatimusten täyttäminen. Ne vaikuttavat suoraan laitoksen laitteisiin ja kokonaistoimintaan.

Näiden tutkimusten ja lähestymistapojen lisäksi projektin ja laitoksen kannattavuutta ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa entisestään hyödyntämällä Northern Automation Oy:n (NAOY:n) laaja verkostoa, joka koostuu paikallisista kumppaneista, ulkoisista asiantuntijoista ja muista yhteistyökumppaneista.

Northern Automation Oy:n erityis- ja päätoimialana on vuosikymmenten kokemuksella laitokset ja alukset joissa päävoimalähteenä on Raskasöljy/Diesel- ja/tai kaasukäyttöiset moottorit.

Verkostomme avulla asiakas saa kaikki tarvitsemansa palvelut meiltä – yhdestä ja samasta pisteestä.

Tekninen suunnittelu eri projekteihin.

Mekaaniset ja rakennuskonstruktiot ja palvelut; putkitukset, asennukset, kokoonpanotyöt, prosessit, rakenteet

Tutkimukset ja tarkastukset puolueettomana kolmantena osapuolena.

Henkilökunta projektien toteuttamiseen (asentajat, hitsaajat, sähköasentajat, logistiikkatyöntekijät.)

Henkilökunta projekti- ja asennusvalvontaan, käyttöönottoon ja testaukseen.

Projektien hallinta ja johto (projekti- ja työmaajohtajat.)

Laitosten uudelleensijoitus, käyttö- ja toimintatapauudistukset, rakennusprojektit ja polttoainemuutokset, myös vaihtoehtoiset polttoaineet.

Teknistaloudellinen konsultointi omistajan tai rakennuttajan projektointiin.